Evol a.s.

World power of joy safe globall betting
Telefon +420 517 300 111
Emailová adresa evol@edpsro.cz
Webová prezentace www.edpsro.cz

O nás

EVOL a.s. IČ: 630 78 309
Komořany 146, PSČ: 683 01
B 5719 vedená u Krajského soudu v Brně

Provozujeme kursové sázky, sázkové hry dle zák. č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách ve znění pozdějších přepisů. Dalšími aktivitami je provozování výherních hracích přístrojů a loterií.


Výpis z Obchodního rejstříku

Kontaktujte nás

V souvislosti s nabytím účinnosti NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů společnost jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě
zájmu jej můžete kontaktovat na adrese uvedené níže.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Komořany 146, 683 01
E-mail: gdpr@edpsro.cz
Tel. +420 517 300 102
Za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů společnosti EVOL a.s. (dále jen “správce“) dle § 5 odst. 2 písm e) z.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen ZOOÚ“) je každá osoba vstupující do areálu správce identifikovaná. Po předložení průkazu totožnosti je za výše uvedeným účelem a v nezbytně nutném rozsahu (§ 5 odst. 1 písm. d) a e) ZOOÚ po dobu 30 dní evidováno jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti identifikované osoby.